Projekti VGP

4. Slovenski in avstrijski železniški viadukt čez reko Pesnico pri Mariboru

15.10.2023 Podjetje VGP Drava Ptuj  d.o.o. pokriva v okviru državne vodarske koncesije med drugimi, tudi območje porečja reke Pesnice na severnem obrobju Maribora v t.i. Pesniški dolini. V strateško pomembnem infrastrukturnem koridorju Maribor – Šentilj (in dalje proti Gradcu – Avstrija), prečka reko Pesnico zraven ostale še cestna in železniška infrastruktura, ki je državnega in […]

4. Slovenski in avstrijski železniški viadukt čez reko Pesnico pri Mariboru Read More »

7. Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A

Izvajanje del v letu 2022 in 2023. Pogodbena dela po FIDIC pogodbenih določilih (Rumena knjiga)  izvajajo tri podjetja v partnerski pogodbi in sicer: podjetje Hidrotehnik d.o.o. kot vodilni partner, CVP d.o.o. Ljubljana kot partner in VGP DRAVA Ptuj kot  partner. Naročnik del:  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica

7. Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A Read More »

6. Izgradnja razbremenilnika od Framskega potoka do Kamenišnice in ureditev struge Kamenišnice

Izvajanje del v letu 2022 in 2023. Pogodbena dela po FIDIC pogodbenih določilih (Rumena knjiga)  izvajata  VGP DRAVA Ptuj d.o.o. kot vodilni partner in POMGRAD d.d. kot partner na/po pogodbi. Naročnik del:  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje Predmet del javnega naročila so protipoplavne ureditve

6. Izgradnja razbremenilnika od Framskega potoka do Kamenišnice in ureditev struge Kamenišnice Read More »

5. Izvedba projekta Drava – Natura 2000, reka za prihodnost

Izvajanje del v letu 2022 in 2023. Pogodbena dela po FIDIC pogodbenih določilih (Rdeča knjiga) izvaja naše podjetje  VGP Drava Ptuj d.o.o. .   Naročnik del:  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje Projekt je predmet javnega naročila in zajema na več lokacijah vzdolž Drave in

5. Izvedba projekta Drava – Natura 2000, reka za prihodnost Read More »

3. Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju reke/potoka Polskave

Izvajanje del v letu 2022 in 2023. Pogodbena dela izvaja po FIDIC pogodbenih določilih (Rumena knjiga), naše podjetje VGP Drava Ptuj d.o.o.. Naročnik del:  Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju Projekt je predmet javnega naročila in zajema projektiranje, dobavo opreme ter izvedbo del na projektu, za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju

3. Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju reke/potoka Polskave Read More »

2. Zagotovitev poplavne varnosti porečja reke Drave – Območje ptujske Drave

Izvajanje del v letu 2022 in 2023. Pogodbena dela izvaja po FIDIC pogodbenih določilih (Rumena knjiga), naše podjetje VGP Drava Ptuj d.o.o.. Naročnik del:  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcije za vode, Mariborska cesta  88, Celje Projekt je predmet javnega naročila in zajema projektiranje, dobavo opreme ter izvedbo del na projektu, za zagotovitev

2. Zagotovitev poplavne varnosti porečja reke Drave – Območje ptujske Drave Read More »

1. Stabilizacija brežine v bližini objektov bolnišnice Valdoltra.

Izvedba del v letu 2022 Pri bolnišnici Valdoltra v občini Ankaran smo izvedli sanacijo usada in protierozijsko zaščito morske brežine oz. klifa, ki se nahaja v neposredni bližini stavbe bolnišnice. Klif sicer obrasel z grmovno in drevesno vegetacijo, na dolžini okoli 65 m, je predstavljal naravno nezaščiteno brežino in je bil nestabilen ter izpostavljen procesom

1. Stabilizacija brežine v bližini objektov bolnišnice Valdoltra. Read More »

2. Obnova čelnih visokomorskih nasipov in zidov od reke Dragonje do kanala Piketo

Dela izvedena v letu 2021 do 2022 Izvedeni projekt (»Varianta 1 – Odsek med izlivom Dragonje in kanalom Piketo, v dolžini 1200 m«) spada v skupino več samostojnih, a medsebojno povezanih Variant sanacij čelnih visokomorskih nasipov  med izlivom Drnice in izlivom Dragonje, v Sečovljah. Zaradi dolgoletnega delovanja morja in posledične dotrajanosti in poškodb obstoječih visokomorskih

2. Obnova čelnih visokomorskih nasipov in zidov od reke Dragonje do kanala Piketo Read More »

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo