4. Slovenski in avstrijski železniški viadukt čez reko Pesnico pri Mariboru

15.10.2023

Podjetje VGP Drava Ptuj  d.o.o. pokriva v okviru državne vodarske koncesije med drugimi, tudi območje porečja reke Pesnice na severnem obrobju Maribora v t.i. Pesniški dolini.
V strateško pomembnem infrastrukturnem koridorju Maribor – Šentilj (in dalje proti Gradcu – Avstrija), prečka reko Pesnico zraven ostale še cestna in železniška infrastruktura, ki je državnega in mednarodnega pomena.

Področje je bilo in je še danes bogato z vodnimi viri in je že v preteklosti veljalo za močvirnato. Posledično so cestni, železniški in premostitveni objekti bili grajeni v/na utrjenih nasipih in mostovih, viaduktih.
Zraven današnjih lokalnih, regionalnih – magistralnih cest in avtoceste poteka na tem področju železniška povezava med Mariborom – Šentiljem – Gradcem (Avstrija) že dolgih 177 let (od l.1846 do l. 2023).

AVSTRIJSKI “Pesniški VIADUKT” (izgradnja l. 1846)

V času Avstrijskega cesarstva je bila leta 1846 izgrajena železniška povezava med Dunajem, Mariborom in Celjem ter kasneje v smeri Ljubljane…proti Trstu (Italija), kot t.i. južna železnica.
Področje severno od Maribora je železnica prečkala po znamenitem iz opeke grajenem Pesniškem viaduktu, ki je stal na 66 stebrih, ki so temeljili na hrastovih pilotih. Viadukt je bil visok 21 metrov, dolg 649 metrov s čimer je bil najdaljši premostitveni objekt na celotni trasi Južne železnice med Dunajem in Trstom.  Za gradnjo naj bi porabili več kot 2,8 milijona opek. Ta avstrijski železniški viadukt je v uporabi še danes,  po njem vozijo lokalni vlaki in vlaki na mednarodni progi med Mariborom in Gradcem.
Danes je viadukt iz leta 1846 viden le še na mestu, kjer gre skozi magistralna cesta Maribor – Lenart. Preostali del viadukta pa so avstrijski gradbeniki okoli l.1860 zasipali z gramoznim materialom.
Komaj desetletje po odprtju viadukta so se namreč pričele kazati težave zaradi slabe kvalitete opečnatega materiala. Ker bi bila gradnja novega viadukta predraga, so se ga odločili zasuti. Kot že nevedeno so v poletju leta 1860, po novozgrajenih tirih pričeli dovažati gramoz in do marca 1861 viadukt med mostom čez reko Pesnico na severnem koncu ter nadvozom nad cesto Pesnica – Lenart na južnem koncu zasuli v nasip, po katerem železniška proga teče še danes. Približno na sredini nasipa so naredili še prepust za potok Črnec.

Več o opečnem viaduktu iz časa Avstrijskega cesarstva in t.i. Južni železnici, si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pesni%C5%A1ki_viadukt
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEna_%C5%BEeleznica

 

SLOVENSKI “VIADUKT Pesnica” (izgradnja l. 2023)

V avgustu letos (leto 2023) je bil v istem koridorju, vzporedno ob zgoraj opisanem avstrijskem viaduktu, izgrajen  in dan v uporabo, še novi slovenski železniški viadukt, v okviru posodobitve državne železniške infrastrukture.
Viadukt premošča  poplavno dolino reke Pesnice in pritoka Cirknice, hkrati z avtocesto A1 Ljubljana – Šentilj ter glavno cesto Pesnica – Lenart in nekatere lokalne ceste.
Projekt – objekti – viadukt je plod slovenskega projektantskega znanja in slovenskega gradbenega izvajalskega sektorja.
Novi armirano betonski dvotirni “viadukt Pesnica”, širine 14,36 m ter dolžine 912,60 m, je danes najdaljši železniški viadukt v Sloveniji, ki v nadaljevanju proti jugu, skupaj  s 1500 m dolgem “tunelu Pekel” skozi hrib Pekel, dopolnjuje  železniško povezavo med Pesnico in Mariborom.
Viadukt je inovativno zasnovan kot serija integralnih okvirjev ter je v celoti brez konstrukcijskih ležišč. Posamezen okvir sestavljajo piloti, trije različni tipi stebrov ter prednapeta prekladna konstrukcija.
Preko viadukta in opornikov poteka tir na togi podlagi (TTP), kar je prva implementacija TTP na viaduktu v Sloveniji. Tir poteka kot zvezno zavarjen tir brez dilatacijskih naprav v progi, kar je velik prispevek k varnosti prometa, stroškom izgradnje in vzdrževanja ter varovanju okolja pred hrupom.

Gre za zgodovinski in zadnji slovenski odmevni gradbeno – železniški poseg na tem področju, ki dopolnjuje leta 1846 izgrajen viadukt ter z njim tvori celostno železniško povezavo na tem področju.
Projektantsko podjetje Ponting d.o.o. iz Maribora je tako zraven vseh odmevnih premostitvenih objektov v tujini in v Sloveniji, dodalo k nam dobro poznanemu viaduktu Črni kal na Primorskem ter mostom na otok Pelješac v Dalmaciji, še cca. 1 kilometer dolgi železniški viadukt pri Mariboru.

Več o betonskem novo izgrajenem viaduktu, si lahko preberete in pogledate fotografije, na spodnji povezavi – objavi IZS (Inženirske zbornice Slovenije), z dne 9.10.2023:

https://www.izs.si/aktualno/izs-blog/gradnja-zelezniskega-viadukta-pesnica

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo