Gospodarske javne službe varstva voda

Gospodarska javna služba varstva voda, katere naloge so predvsem čiščenje in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč v primeru izrednega onesnaženja zaradi naravne ali druge nesreče.
Služba varstva voda deluje na podlagi koncesijske pogodbe o opravljanju nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb čiščenja gladine celinskih voda ter preprečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda v primeru izrednega onesnaženja zaradi naravne ali druge nesreče. Službo varstva voda izvajamo na celotnem območju republike Slovenije.

Dejavnosti službe varstva voda so predvsem:

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo