Vodno gospodarstvo

Našo pretežno dejavnost predstavljajo hidrogradnje in urejanje voda

Gradbeništvo

Dolgoletne izkušnje na področju hidrogradnje in splošne nizke gradnje,…

Tehnični oddelek

Izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije s področja urejanja, vzdrževanja…

Okoljevarstvo

Na tem področju izvajamo kompleksne ekološke projekte in celostne rešitve…

PROJEKTI V IZVAJANJU

1. Izgradnja centra za ravnanje z odpadki na Hrvaškem – CGO BIKARAC, v Šibeniku
2. Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave
3. Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Polskave
4. Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem vrhu
5. Izvedba projekta Drava – Natura 2000, reka za prihodnost
6. Izgradnja razbremenilnika od Framskega potoka do Kamenišnice in ureditev struge Kamenišnice
7. Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A

IZVEDENI PROJEKTI

1. Stabilizacija brežine v bližini objektov bolnišnice Valdoltra
2. Obnova čelnih visokomorskih nasipov in zidov od Dragonje do kanala Piketo
3. Izgradnja kanalizacijskega omrežja v občini Duplek pri Mariboru
4. Izgradnja visokovodnih nasipov na reki Dravinji, od Stogovca do Koritnega v kraju Majšperk
5. Zagotovitev poplavne varnosti industrijske cone na reki Mislinji, v kraju Pameče
6. Rekonstrukcija reke Meže v Ravnah na koroškem in Prevaljah
7.  Izgradnja vodnih nasipov na Savi in Drini v Srbiji
8.  Sanacija odlagališča odpadkov Vrtijeljka v Črni gori

SAMOHODNI BAGER KAISER (PAJEK) IN
SPECIALNO AMFIBIJSKO PLOVILO - VOZILO TRUXOR

Strojni park našega podjetja se je v zadnjem času posodobil z nabavo nekaterih delovnih strojev in vozil, ki jih vsakodnevno uporabljamo pri izvajanju naših pogodbenih del na različnih projektih.
Nabor različnosti strojev in vozil je raznolik in v odvisnosti od posameznih funkcionalnih zahtev posamezne mehanizacije: tovornjaka troosni MAN in štiriosni FORD, bagerja goseničarja Komatsu in Hidromek, traktor KLASS, drobilec ARJES, sejalnica RUBBLE MASTER, robotska gosenična kosilnica ROBOCUT,… in preostala osebna vozila za prevoz ljudi ter posamezni namenski…

IZVAJANJE AERO DEJAVNOSTI V NAŠEM PODJETJU

Dron videografija oz. aero dejavnost je sestavni del pri projektiranju in izvajanju projektnih del v našem podjetju.
Sodoben tehnološki pristop je že od leta 2018 stalnica v našem Tehničnem oddelku.
Dejavnost bazira na letalskem snemanju terena za izdelavo geodetskih in drugih posnetkov, na osnovi katerih se kasneje pripravi za izvedbo del različna projektna in druga dokumentacija.
Za izvajanje predmetnih storitev s pomočjo brezpilotnega…

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo