Dron videografija – AERO DEJAVNOSTI v našem podjetju

Dron videografija – AERO DEJAVNOSTI v našem podjetju

Dron videografija oz. aero dejavnost je sestavni del pri projektiranju in izvajanju projektnih del v našem podjetju.
Sodoben tehnološki pristop je že od leta 2018 stalnica v našem Tehničnem oddelku.
Dejavnost bazira na letalskem snemanju terena za izdelavo geodetskih in drugih posnetkov, na osnovi katerih se kasneje pripravi za izvedbo del različna projektna in druga dokumentacija.
Za izvajanje predmetnih storitev s pomočjo brezpilotnega zrakoplova – drona, imamo pridobljene vse potrebne licence in usposobljen delovni kader. 

Primer izgleda:

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo