ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA I : s polnim delovnim časom, nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom

ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA I : s polnim delovnim časom, nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom

 

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno mesto  na povodju reke Drave

ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA I : s polnim delovnim časom,  nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom

Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

– organiziranje in vodenje dela zahtevnejših  gradbišč

– izdelava tehnološkega plana napredovanja del

– izdelava finančnega plana porabe sredstev oz. prihodkov

– obračun izvršenih  del (situacija, plače..)

– sprotno posredovanje podatkov za spremljanje terminskih planov

– organiziranje, vodenje in spremljanje dela kooperantov in nadzor nad njimi

– kontaktiranje, urejanje zadev z nadzornimi organi in naročniki del

– zbiranje in priprava dokumentacije za tehnični pregled in kolovdacijo

– organiziranje nastanitve in prehrane delavcev

– opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja

Zahtevana izobrazba : VII.  stopnja  gradbene  smeri; 3 leta delovnih izkušenj

Posebne zahteve:  strokovni izpit s področja izvajanja gradenj,  vpis v imenik pri IZS   za  vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta,  obvladovanje dela z računalnikom, vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti. vozniški izpit »B kategorije« .

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo

do  vključno  20.05. 2024 na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo