Okoljevarstvo

OKOLJEVARSTVO

Podjetje izvaja na področju kompleksnih ekoloških projektov in projektov ravnanja z odpadki celostne rešitve v smislu izdelave idejnih zasnov, splošnega načrtovanja, izdelave tehnoloških projektov, priprave razpisnih dokumentacije, vodenja upravnih postopkov, izdelavo investicijske dokumentacije vključno z izgradnjo samih objektov z dobavo tehnološke opreme. Za tovrstne objekte lahko vodimo tudi celoviti inženiring od začetnih aktivnosti do končne izgradnje objekta.

Aktivno spremljanje konceptualnih in tehnoloških trendov v svetu skupaj z aktivnim izobraževanjem zagotavlja implementacijo najsodobnejše tehnologije v projektne rešitve. Naše stranke lahko pričakujejo projektne in izvedbene rešitve, ki temeljijo na najsodobnejših tehnoloških izhodiščih.

Skupaj z našimi stalnimi poslovnimi partnerji lahko zagotovimo celovite rešitve, ki jih zahtevajo tovrstni projekti. Na področju tovrstnih projektov izvajamo:

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo