Dejavnosti

VODNO GOSPODARSTVO

V tem okviru na podlagi letnih pogodb, Zakona o vodah in Uredbe o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe izvajamo…

GRADBENIŠTVO

Dolgoletne izkušnje na področju hidrogradnje in splošne nizke gradnje, ki predstavljajo pretežno dejavnost podjetja se v zadnjem…

TEHNIČNI ODDELEK

Izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije s področja urejanja, vzdrževanja in posegov v vodotoke in obvodni prostor površinskih voda…

OKOLJEVARSTVO

Podjetje izvaja na področju kompleksnih ekoloških projektov in projektov ravnanja z odpadki celostne rešitve v smislu izdelave…

Scroll to Top