SAMOHODNI BAGER KAISER IMENOVAN PAJEK IN SPECIALNO AMFIBIJSKO PLOVILO – VOZILO TRUXOR

SAMOHODNI BAGER KAISER IMENOVAN PAJEK IN SPECIALNO AMFIBIJSKO PLOVILO – VOZILO TRUXOR

Strojni park našega podjetja se je v zadnjem času posodobil z nabavo nekaterih delovnih strojev in vozil, ki jih vsakodnevno uporabljamo pri izvajanju naših pogodbenih del na različnih projektih.
Nabor različnosti strojev in vozil je raznolik in v odvisnosti od posameznih funkcionalnih zahtev posamezne mehanizacije: tovornjaka troosni MAN in štiriosni FORD, bagerja goseničarja Komatsu in Hidromek, traktor KLASS, drobilec ARJES, sejalnica RUBBLE MASTER, robotska gosenična kosilnica ROBOCUT,… in preostala osebna vozila za prevoz ljudi ter posamezni namenski priključki za posamezne stroje.

Izmed celotne posodobitvene palete stojev in vozil, izstopata “po eksotičnosti”, predvsem dva namenska stroja:

  • samohodni bager KAISER – imenovan tudi “pajek” (PREBERI VEČ) in
  • specialno amfibijsko plovilo – vozilo TRUXOR.

V nadaljevanju je opis specialnega amfibijskega plovila – vozila TRUXOR 5045, ki je v član našega mehanizacijskega parka že od leta 2019.

Namen nakupa predmetnega plovila – vozila, ki omogoča gibanje – vožnjo po močvirnatem terenu, vodah in kopnem, je razvojno tehnološka posodobitev delovne opreme podjetja ter s tem odprta možnost izvajanja storitvene dejavnosti v posebnih, tudi zaščitenih naravnih okoljih – krajinskih parkih,…, kamor z običajno kopensko ali vodno mehanizacijo ne moremo dostopati oz. bi z uporabo le te povzročili preveliko dodatno škodo na okolju.

TRUXOR 5045 s specifičnimi pripadajočimi delovnimi priključki, se uporablja za razna sanacijsko vzdrževalna dela kot so: košnje vodnega in obvodnega rastlinja na vodnih površinah, črpanje – odstranjevanje mulja iz vode, izkopavanje odvodnih jarkov ter urejanje brežin v močvirskih habitatih,…, možno pa ga je uporabiti še za ostale delovne operacije odvisne od povpraševanja na tržišču doma in v tujini.
Večnamensko plovilo – vozilo se uporablja tudi za namen varovanja celinskih voda v okviru naše “Gospodarske javne službe varstva voda”, ki izvaja ukrepe preprečevanja onesnaženosti v primeru naravnih in drugih nesreč.

Vozilo Švedskega proizvajalca Dorotea Mekaniska AG je torej možno uporabljati v specifičnih – zahtevnih naravnih okoljih in v raznih specialnih delovnih operacijah, ki so potrebne za zagotavljanje sanacijskih, vzdrževalnih in reševalnih del tako na močvirnatih področjih, kot na kopnem in vodah.

V nadaljevanju je možno videti na fotografijah in kratkem filmčku, stroj TRUXOR v delovni akciji na naših projektih.
Za dodatno podrobno seznanitev z amfibijskim plovilom – vozilom Truxor je podan še link na spletno stran švedskega proizvajalca, kjer je stroj še podrobneje predstavljen v predstavitvenih filmčkih.

https://doroteamekaniska.se/en/

Samohodni bager KAISER

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo