tvojsplet

SAMOSTOJNI PROJEKTANT: za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj Objavlja 1 prosto delovno mesto SAMOSTOJNI PROJEKTANT:  za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom, za  polni delovni čas Opis del in nalog: – samostojna izdelava srednje zahtevnih projektov, – obdelava zelo zahtevnih načrtov, – konstruiranje detajlov, -izdelava tehničnih poročil, hidravličnih, hidroloških izračunov, dimenzioniranje objektov, […]

SAMOSTOJNI PROJEKTANT: za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas Read More »

PROJEKTNI SODELAVEC/SODELAVKA za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj Objavlja 1 prosto delovno mesto PROJEKTNI SODELAVEC/SODELAVKA  za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom,  Opis del in nalog: Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema : sodelovanje pri pripravi vseh vrst poročil GJS spremljanje in analiza

PROJEKTNI SODELAVEC/SODELAVKA za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom Read More »

PK HIDROTEHNIČNI DELAVEC, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, s 3 mesečnim poskusnim delom

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj Objavlja 4  prosta delovna  mesta PK HIDROTEHNIČNI DELAVEC, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, s 3 mesečnim poskusnim delom Opis del in nalog: Izvajanje hidrotehničnih del: Izdelovanje in negovanje vseh vrst manj zahtevnejših proti erozijskih  in vegetativnih zavarovanj Izdelovanje manj zahtevnejših betonskih in kamnitih tlakov

PK HIDROTEHNIČNI DELAVEC, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, s 3 mesečnim poskusnim delom Read More »

ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA I : s polnim delovnim časom, nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj Objavlja 1 prosto delovno mesto ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA I : s polnim delovnim časom,  nedoločen čas s  m6 mesečnim poskusnim delom  Opis del in nalog: – organiziranje in vodenje dela zahtevnejših  gradbišč – izdelava tehnološkega plana napredovanja del – izdelava finančnega plana porabe sredstev oz.

ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA I : s polnim delovnim časom, nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom Read More »

ODGOVORNI PROJEKTANT/PROJEKTANTKA, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Žnidaričevo nabrežje 11 2250 Ptuj Objavlja 1 prosto delovno  mesto: ODGOVORNI PROJEKTANT/PROJEKTANTKA, s polnim delovnim časom,   za nedoločen  čas s poskusno dobo 6 mesecev. Opis del in nalog: samostojna izdelava zelo zahtevnih projektov izdelava zelo zahtevnih načrtov vodenje in usklajevanje dela sodelavcev pri izdelave projektov izdelava tehničnih poročil, hidravličnih in

ODGOVORNI PROJEKTANT/PROJEKTANTKA, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev Read More »

KV ZIDAR I s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom.

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj Objavlja 1 prosto delovno mesto: KV ZIDAR I  s polnim delovnim časom,   za nedoločen čas  s 3 mesečnim poskusnim delom.  Opis del in nalog: zidanje vseh najzahtevnejših konstrukcij in zidanje ter oblaganje s kamnom opravljanje vseh betonerskih del najzahtevnejša dela pri vzidavanju in vgrajevanju raznih

KV ZIDAR I s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom. Read More »

KV STROJNIK TGM, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj Objavlja 1 prosto delovno  mesto: KV STROJNIK TGM, s polnim delovnim časom,  za nedoločen čas  s 3 mesečnim poskusnim delom Opis del in nalog: – upravljanje in vzdrževanje lahke in težke gradbene mehanizacije – samostojno izvajanje strojniških del na terenu – vodenje evidence o opravljenem

KV STROJNIK TGM, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom Read More »

KRAJINSKI ARHITEKT za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj Objavlja 1 prosto delovno mesto KRAJINSKI ARHITEKT  za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom,  Opis del in nalog: – izdela ureditveni načrt  oblikovanja odprtega prostora, -izdela načrte za obrežja in načrte za ureditve vodotokov in prometne površine -izdeluje načrte pri

KRAJINSKI ARHITEKT za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom Read More »

KNJIGOVODJA za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom, za  polni delovni čas

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj Objavlja 1  prosto delovno  mesto KNJIGOVODJA za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom, za  polni delovni čas  Opis del in nalog: evidentiranje prejetih računov v davčno evidenco in opremljanje računov z osnovno dokumentacijo in delitev računov po stroškovnih mestih, saldakonti; knjiženje računov v saldakontih

KNJIGOVODJA za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom, za  polni delovni čas Read More »

DELOVODJA VZDRŽEVALNIH DEL za področje KOROŠKE, s polnim delovnim časom, za nedoločen s 3 mesečnim poskusnim delom

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj Objavlja 1 prosto delovno mesto: DELOVODJA VZDRŽEVALNIH DEL za področje KOROŠKE, s polnim delovnim časom,  za nedoločen s 3 mesečnim poskusnim delom.  Opis del in nalog: – vodenje operativnega dela manj zahtevnejših gradbišč oz. manjše  skupine delavcev – vodenje gradbenega dnevnika, dobavnic, prevzemnic itd. –

DELOVODJA VZDRŽEVALNIH DEL za področje KOROŠKE, s polnim delovnim časom, za nedoločen s 3 mesečnim poskusnim delom Read More »

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo