7. Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A
12.10.2023

Izvajanje del v letu 2022 in 2023.

Pogodbena dela po FIDIC pogodbenih določilih (Rumena knjiga)  izvajajo tri podjetja v partnerski pogodbi in sicer: podjetje Hidrotehnik d.o.o. kot vodilni partner, CVP d.o.o. Ljubljana kot partner in VGP DRAVA Ptuj kot  partner.

Naročnik del:  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28a, 1000 Ljubljana

Predmet javnega naročila za izvedbo projekta “Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A”, je del celotnega (krovnega) projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščica«, ki bo zagotavljal poplavno varnost pred visokimi valovi Q100 na območju pomembnega vpliva poplav (OPVP) Ljubljana – jug in Dobrova – Brezje pri Dobrovi, z namenom izgradnje celovitih protipoplavnih ukrepov na porečju Gradaščice.

Cilj projekta je, da se z njegovo izvedbo zagotovi:

 • povečanje poplavne varnosti,
 • izboljšanje pretočnih sposobnosti vodotokov,
 • zadrževanje visokih voda v zadrževalnikih – rekonstrukcija vodnogospodarskih objektov.
 • izboljšava stanja okolja.


Podroben opis vseh treh projektnih etap (krovnega projekta) za izvedbo celostne protipoplavne ureditev porečja Gradaščice:

 • Etapa 1A: vse načrtovane ureditve na območju Mestne občine Ljubljana (regulacija Malega Grabna na projektni pretok Q100 243 m3/s do vtoka v razbremenilnik 6a in na projektni pretok Q100 200 m3/s od vtoka v razbremenilnik do izliva, razbremenilnik 6a s projektno pretočnostjo 40 m3/s, regulacija Horjulke in Gradaščice v MOL ter ureditve na širšem območju Kozarij, z vsemi spremljajočimi ureditvami in ustrezno lokacijo vnosa viškov materiala),
 • Etapa 1B – vodna infrastruktura: ureditev Gradaščice v Dolenji vasi, Božne in Male vode v Polhovem Gradcu ter Gradaščice v Šujici, z vsemi spremljajočimi ureditvami,
 • Etapa 2: izgradnja suhega zadrževalnika Razori z aktivno prostornino 1,2 mio m3 ter ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika z vsemi spremljajočimi ureditvami
Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo