Tehnični oddelek

AKUMULACIJA DEŽNO – SANACIJA POŠKODB ČELNEGA NASIPA

LETO IZVEDBE 2016 INVESTITOR – NAROČNIK MOP ARSO STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE Izdelava projekta za sanacijo OBSEG STORITEV IN OPIS DEL Opravljena je bila geodetska meritev območja, izdelan projekt sanacije – sanacija poškodbe je predvidena z zasipom zajed, z vgraditvijo lesenih pilotov in prečnih brun ter geotekstila in […]

AKUMULACIJA DEŽNO – SANACIJA POŠKODB ČELNEGA NASIPA Read More »

DRAVA – SANACIJA LEVE BREŽINE NA VIČAVI NA PTUJU

LETO IZVEDBE 2015 INVESTITOR – NAROČNIK MOP STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenj OBSEG STORITEV IN OPIS DEL Izdelava PGD, brez pridobitve zemljišč – pridobljena so bila vsa soglasja, opravljena je bila recenzija projekta.  Zaradi zahtev ZRSVN in ZVKD in zelo oteženega dostopa, je

DRAVA – SANACIJA LEVE BREŽINE NA VIČAVI NA PTUJU Read More »

EHARTOV POTOK – UREDITVENA DELA NA IZLIVNEM ODSEKU

LETO IZVEDBE 2015 INVESTITOR – NAROČNIK Občina Radlje ob Dravi OBSEG STORITEV IN OPIS DEL Izdelava projekta za izvedbo in izvedba del  Poškodovana leva brežina Ehartovega potoka pred izlivom v Dravo je bila sanirana z dvonivojsko žagasto kaštno zgradbo iz lesa in kamna. STROŠKI IN USKLAJENOST TERMINOV Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom

EHARTOV POTOK – UREDITVENA DELA NA IZLIVNEM ODSEKU Read More »

SOPOČNICA-PRODNA PREGRADA V LOŠKI GORI

INVESTITOR – NAROČNIK MOP-ARSO STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE Geodetska meritev in izdelava vseh faz projekta. OBSEG STORITEV IN OPIS DEL Projektiranje pregrade za zadrževanje proda in plavin. Pregrada je zasnovana kot stopničasti prag s stalno ojezeritvijo. Uporabljen je lokalni kamen. Ob pregradi je razgledna ploščad s prikazom raznolikosti

SOPOČNICA-PRODNA PREGRADA V LOŠKI GORI Read More »

SAVA BOHINJKA – SANACIJA POŠKODB V LAŠKEM ROVTU

Sava Bohinjka – sanacija poškodb v Laškem rovtu LETO IZVEDBE 2010 INVESTITOR – NAROČNIK Ministrstvo za okolje in prostor – agencija RS za okolje Urad za upravljanje z vodami oddelek za območje zg. Save STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE Geodetska meritev terena, projektiranje in gradbena izvedba. OBSEG STORITEV IN

SAVA BOHINJKA – SANACIJA POŠKODB V LAŠKEM ROVTU Read More »

MEŽA – SANACIJA JEZU NEKDANJE HIDROELEKTRARNE

LETO IZVEDBE 2001 INVESTITOR – NAROČNIK MOP STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE Geodetski posnetek obstoječega stanja, projektiranje nove pregrade in izvedba del OBSEG STORITEV IN OPIS DEL Sanacija porušenega jezu nekdanje elektrarne in izgradnja ribje steze v peskovnem izpustu. STROŠKI IN USKLAJENOST TERMINOV Zgoraj naveden obseg del je bil

MEŽA – SANACIJA JEZU NEKDANJE HIDROELEKTRARNE Read More »

Scroll to Top