Tehnični oddelek

AKUMULACIJA DEŽNO – SANACIJA POŠKODB ČELNEGA NASIPA

LETO IZVEDBE 2016 INVESTITOR – NAROČNIK MOP ARSO STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE Izdelava projekta za sanacijo OBSEG STORITEV IN OPIS DEL Opravljena je bila geodetska meritev območja, izdelan projekt sanacije – sanacija poškodbe je predvidena z zasipom zajed, z vgraditvijo lesenih pilotov in prečnih brun ter geotekstila in …

AKUMULACIJA DEŽNO – SANACIJA POŠKODB ČELNEGA NASIPA Read More »

SOPOČNICA-PRODNA PREGRADA V LOŠKI GORI

INVESTITOR – NAROČNIK MOP-ARSO STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE Geodetska meritev in izdelava vseh faz projekta. OBSEG STORITEV IN OPIS DEL Projektiranje pregrade za zadrževanje proda in plavin. Pregrada je zasnovana kot stopničasti prag s stalno ojezeritvijo. Uporabljen je lokalni kamen. Ob pregradi je razgledna ploščad s prikazom raznolikosti …

SOPOČNICA-PRODNA PREGRADA V LOŠKI GORI Read More »

Scroll to Top