REKA – SANACIJA BREŽINE PRI PREMSKEM MOSTU

Program GJS UV 2014, Reka – sanacija brežine po visoki vodi v novembru 2014 pri Premskem mostu

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MO ARSO

STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE
Izdelava programa sanacije in izvedba del na terenu

OBSEG STORITEV IN OPIS DEL
Na podlagi geodetske meritve je bil izdelan projekt sanacije, nato so bila dela tudi izvedena. Sanacija je izvedena z dvonivojsko žagasto kaštno zgradbo iz lesa in kamna, in klasično kaštno zgradbo.

STROŠKI IN USKLAJENOST TERMINOV
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo