RIVER – REHABILITATION OF RIVER BANK AT PREMSKI BRIDGE

Program GJS UV 2014, Reka – sanacija brežine po visoki vodi v novembru 2014 pri Premskem mostu

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MO ARSO

SERVICES AND SERVICE AREAS WITH REFERENCE TO THE SERVICES THAT HAVE BEEN IMPLEMENTED
Izdelava programa sanacije in izvedba del na terenu

THE SCOPE OF SERVICES AND DESCRIPTION OF THE WORKS
Na podlagi geodetske meritve je bil izdelan projekt sanacije, nato so bila dela tudi izvedena. Sanacija je izvedena z dvonivojsko žagasto kaštno zgradbo iz lesa in kamna, in klasično kaštno zgradbo.

COST AND SCHEDULE DEVELOPMENT
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo