Reference

Predstavitvena zloženka varstva celinskih voda 2

V okviru obvezne državne gospodarske javne službe izvajamo potrebne naloge in ukrepe preprečevanja, čiščenja in odprave posledic onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda zaradi naravnih ali drugih nesreč na celotnem območju Slovenije. Letno se na območju Slovenije zgodi čez 100 nezgod z nevarnimi oz. škodljivimi, ki trenutno ali tudi dolgoročno povzročijo ekološko škodo oz. …

Predstavitvena zloženka varstva celinskih voda 2 Read More »

Predstavitvena zloženka varstva celinskih voda 1

Obvezno gospodarsko javno službo izvajamo na celinskih vodah na celotnem območju RS s stalno pripravljenostjo in vključitvijo ustreznih služb v postopke intervencij kot tudi v izvedbo ukrepov omejevanja, čiščenja in odprave posledic onesnaženja. Zloženko lahko snamete tukaj.

REGION CENTER FOR WASTE MANAGEMENT HRASTNIK- PHASE II FAZA

Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju, CEROZ Hrastnik – II. Faza IMPLEMENTED IN2017 INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITYObčina Hrastnik THE SCOPE OF SERVICES AND DESCRIPTION OF THE WORKSIzgradnja sistema biološke obdelave odpadkov

Scroll to Top