Izgradnja vodnih nasipov na Savi in Drini – pokrajina Mačva – Republika Srbija

LETO IZVEDBE
2017 / 2018 / 2019 / 2020

INVESTITOR
Evropska unija, ki jo zastopa Delegacija Evropske unije v Republiki Srbiji, v imenu in za račun vlade Republike Srbije, Beograd, Srbija

VREDNOST DEL
 4.300.000,00 eur (brez DDV)

Scroll to Top