Projektiranje in sanacija odlagališča odpadkov Vrtijeljka v občini Cetinje, površine 2,4 Ha – Republika Črna Gora

LETO IZVEDBE
2017 / 2018 / 2019 / 2020

INVESTITOR
Direkcija Javnih Radova, Podgorica, Republika Črna Gora (Evropski projekt)

VREDNOST DEL
cca. 1.700.000 eur

Scroll to Top