Projektiranje in sanacija odlagališča odpadkov Vrtijeljka v občini Cetinje, površine 2,4 Ha – Republika Črna Gora

LETO IZVEDBE
2017 / 2018 / 2019 / 2020

INVESTITOR
Direkcija Javnih Radova, Podgorica, Republika Črna Gora (Evropski projekt)

VREDNOST DEL
cca. 1.700.000 eur

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo