Bridge across the river Rojo in Strunjanu (Strunjanske soline) – Slovenia

IMPLEMENTED IN
2018

INVESTITOR
MOP (Ministrstvo za okolje in prostor)

VREDNOST DEL
cca. 370.000,00 EUR z DDV

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo