Predstavitvena zloženka varstva celinskih voda 2

V okviru obvezne državne gospodarske javne službe izvajamo potrebne naloge in ukrepe preprečevanja, čiščenja in odprave posledic onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda zaradi naravnih ali drugih nesreč na celotnem območju Slovenije.
Letno se na območju Slovenije zgodi čez 100 nezgod z nevarnimi oz. škodljivimi, ki trenutno ali tudi dolgoročno povzročijo ekološko škodo oz. poslabšanje razmer na celinskih vodah.

Zloženko lahko snamete tukaj.

Scroll to Top