DRAVA – REHABILITATION OF THE LEFT BANK AT VIČAVA NA PTUJU

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP

SERVICES AND SERVICE AREAS WITH REFERENCE TO THE SERVICES THAT HAVE BEEN IMPLEMENTED
Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenj

THE SCOPE OF SERVICES AND DESCRIPTION OF THE WORKS
Izdelava PGD, brez pridobitve zemljišč – pridobljena so bila vsa soglasja, opravljena je bila recenzija projekta. 
Zaradi zahtev ZRSVN in ZVKD in zelo oteženega dostopa, je predvidena sanacija poškodb z vgraditvijo betonskih tetrapodov in kamna lomljenca, s čimer bo preprečena nadaljnja erozija brežine.

COST AND SCHEDULE DEVELOPMENT
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top