EHART STREAM – REGULATION OF RIVER MOUTH

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
Občina Radlje ob Dravi

THE SCOPE OF SERVICES AND DESCRIPTION OF THE WORKS
Izdelava projekta za izvedbo in izvedba del 
Poškodovana leva brežina Ehartovega potoka pred izlivom v Dravo je bila sanirana z dvonivojsko žagasto kaštno zgradbo iz lesa in kamna.

COST AND SCHEDULE DEVELOPMENT
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top