TORRENT UNDER JANŽ – STABILISATION OF THE RIVER BOTTOM

Hudournik pod Janžem – ustalitev dna gorvodno od hiše Cesta ob potoku 37

Program GJSUV 2015

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP ARSO

SERVICES AND SERVICE AREAS WITH REFERENCE TO THE SERVICES THAT HAVE BEEN IMPLEMENTED
Izdelava programa in izvedba del na terenu

THE SCOPE OF SERVICES AND DESCRIPTION OF THE WORKS
Geodetska meritev območja in izdelava projekta za novo pregrado, ki stabilizira dno potoka. Pregrada je zasnovana kot kamnito betonska stena, ojačana z armaturo.

COST AND SCHEDULE DEVELOPMENT
Geodetska meritev območja in izdelava projekta za novo pregrado, ki stabilizira dno potoka. Pregrada je zasnovana kot kamnito betonska stena, ojačana z armaturo.

Scroll to Top