HUDOURNIK POD JANŽEM – USTALITEV DNA

Hudournik pod Janžem – ustalitev dna gorvodno od hiše Cesta ob potoku 37

Program GJSUV 2015

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP ARSO

STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE
Izdelava programa in izvedba del na terenu

OBSEG STORITEV IN OPIS DEL
Geodetska meritev območja in izdelava projekta za novo pregrado, ki stabilizira dno potoka. Pregrada je zasnovana kot kamnito betonska stena, ojačana z armaturo.

STROŠKI IN USKLAJENOST TERMINOV
Geodetska meritev območja in izdelava projekta za novo pregrado, ki stabilizira dno potoka. Pregrada je zasnovana kot kamnito betonska stena, ojačana z armaturo.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo