MEŽA, ODSEK I.- VOTLA PEČ- RAVNE

Meža – izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge – odsek I

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo