MEŽA, ODSEK I.- VOTLA PEČ- RAVNE

Meža – izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge – odsek I

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP

Scroll to Top