MEŽA, SECTION I – VOTLA PEČ- RAVNE

Meža – izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge – odsek I

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo