MEŽA, SECTION I – VOTLA PEČ- RAVNE

Meža – izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge – odsek I

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP

Scroll to Top