DRAVA – REGULATING THE FLOW UNDER TRČOVA

Drava – vzpostavitev pretočnega profila pod Trčovo (Sipina 6). Sanacijska dela po poplavah novembra 2012.

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP

Scroll to Top