DRAVA – VZPOSTAVITEV PRETOČNEGA PROFILA POD TRČOVO

Drava – vzpostavitev pretočnega profila pod Trčovo (Sipina 6). Sanacijska dela po poplavah novembra 2012.

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP

Scroll to Top