AKCIJSKI NAČRT SKLOP II. – INTERVENTNE AKTIVNOSTI ZARADI POPLAV

Akcijski načrt sklop II. – interventne aktivnosti zaradi poplav (Vrbovski potok, Globoščak, Potok Vrbica, Reka Reka Zabiče, Jablanica)

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP

Scroll to Top