ACTION PLAN, II. – URGENT ACTIVITIES AFTER FLOODS

Akcijski načrt sklop II. – interventne aktivnosti zaradi poplav (Vrbovski potok, Globoščak, Potok Vrbica, Reka Reka Zabiče, Jablanica)

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo