EHARTOV POTOK – UREDITVENA DELA NA IZLIVNEM ODSEKU

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
Občina Radlje ob Dravi

OBSEG STORITEV IN OPIS DEL
Izdelava projekta za izvedbo in izvedba del 
Poškodovana leva brežina Ehartovega potoka pred izlivom v Dravo je bila sanirana z dvonivojsko žagasto kaštno zgradbo iz lesa in kamna.

STROŠKI IN USKLAJENOST TERMINOV
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top