ACCUMULATION DEŽNO – REHABILITATION OF DAMAGE ON THE FRONT EMBANKMENT

IMPLEMENTED IN
2016

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP ARSO

SERVICES AND SERVICE AREAS WITH REFERENCE TO THE SERVICES THAT HAVE BEEN IMPLEMENTED
Izdelava projekta za sanacijo

THE SCOPE OF SERVICES AND DESCRIPTION OF THE WORKS
Opravljena je bila geodetska meritev območja, izdelan projekt sanacije – sanacija poškodbe je predvidena z zasipom zajed, z vgraditvijo lesenih pilotov in prečnih brun ter geotekstila in zavarovanjem brežine s kamnom lomljencem. Predvideno je tudi nadvišanje posedene krone nasipa.

COST AND SCHEDULE DEVELOPMENT
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo