STRUNJANSKA REČICA – REHABILITATION AFTER VV 2007

Nujna vzdrževalna dela na vzdrževalni poti ob desnem bregu in odstranitev naplavine na izlivu

IMPLEMENTED IN
2016

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP

COST AND SCHEDULE DEVELOPMENT
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top