STRUNJANSKA REČICA – REHABILITATION AFTER VV 2007

Nujna vzdrževalna dela na vzdrževalni poti ob desnem bregu in odstranitev naplavine na izlivu

IMPLEMENTED IN
2016

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP

COST AND SCHEDULE DEVELOPMENT
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo