AKUMULACIJA DEŽNO – SANACIJA POŠKODB ČELNEGA NASIPA

LETO IZVEDBE
2016

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP ARSO

STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE
Izdelava projekta za sanacijo

OBSEG STORITEV IN OPIS DEL
Opravljena je bila geodetska meritev območja, izdelan projekt sanacije – sanacija poškodbe je predvidena z zasipom zajed, z vgraditvijo lesenih pilotov in prečnih brun ter geotekstila in zavarovanjem brežine s kamnom lomljencem. Predvideno je tudi nadvišanje posedene krone nasipa.

STROŠKI IN USKLAJENOST TERMINOV
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo