IZGRADNJA BRVI ČEZ STUDENČNICO

Izgradnja poti do Mitreja in brvi preko Studenčnice

LETO IZVEDBE
2016

INVESTITOR – NAROČNIK
MO Ptuj

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo