IZGRADNJA BRVI ČEZ STUDENČNICO

Izgradnja poti do Mitreja in brvi preko Studenčnice

LETO IZVEDBE
2016

INVESTITOR – NAROČNIK
MO Ptuj

Scroll to Top