SAVA BOHINJKA – SANACIJA POŠKODB V LAŠKEM ROVTU

Sava Bohinjka – sanacija poškodb v Laškem rovtu

LETO IZVEDBE
2010

INVESTITOR – NAROČNIK
Ministrstvo za okolje in prostor – agencija RS za okolje
Urad za upravljanje z vodami
oddelek za območje zg. Save

STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE
Geodetska meritev terena, projektiranje in gradbena izvedba.

OBSEG STORITEV IN OPIS DEL
Sanacija več poškodb po visokih vodah. Sanacija je kombinacija različnih objektov kot so: kaštna zgradba, dvonivojska žagasta kaštna zgradba, kamnita zavarovanja in leseno kamnite jezbice.

STROŠKI IN USKLAJENOST TERMINOV
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo