DRAVA – VZDRŽEVALNA DELA IN UREDITEV STRUGE PRI STARŠAH

Vzdrževalna dela na sipinah med Meljem in Staršami ter ureditev struge pri Staršah

LETO IZVEDBE
2012

INVESTITOR – NAROČNIK
DEM

Scroll to Top