DRAVA – VZDRŽEVALNA DELA IN UREDITEV STRUGE PRI STARŠAH

Vzdrževalna dela na sipinah med Meljem in Staršami ter ureditev struge pri Staršah

LETO IZVEDBE
2012

INVESTITOR – NAROČNIK
DEM

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo