DRAVA RIVER – MAINTENANCE AND REGULATION OF RIVER BAD AT STARŠE

Vzdrževalna dela na sipinah med Meljem in Staršami ter ureditev struge pri Staršah

IMPLEMENTED IN
2012

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
DEM

Scroll to Top