DRAVA RIVER – MAINTENANCE AND REGULATION OF RIVER BAD AT STARŠE

Vzdrževalna dela na sipinah med Meljem in Staršami ter ureditev struge pri Staršah

IMPLEMENTED IN
2012

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
DEM

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo