SAVA BOHINJKA – REHABILITATION OF DAMAGE IN LAŠKI ROVT

Sava Bohinjka – sanacija poškodb v Laškem rovtu

IMPLEMENTED IN
2010

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
Ministrstvo za okolje in prostor – agencija RS za okolje
Urad za upravljanje z vodami
oddelek za območje zg. Save

SERVICES AND SERVICE AREAS WITH REFERENCE TO THE SERVICES THAT HAVE BEEN IMPLEMENTED
Geodetska meritev terena, projektiranje in gradbena izvedba.

THE SCOPE OF SERVICES AND DESCRIPTION OF THE WORKS
Sanacija več poškodb po visokih vodah. Sanacija je kombinacija različnih objektov kot so: kaštna zgradba, dvonivojska žagasta kaštna zgradba, kamnita zavarovanja in leseno kamnite jezbice.

COST AND SCHEDULE DEVELOPMENT
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo