MEŽA – REHABILITATION OF A DAM OF THE FORMER HYDROELECTRIC POWER PLANT

IMPLEMENTED IN
2001

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP

SERVICES AND SERVICE AREAS WITH REFERENCE TO THE SERVICES THAT HAVE BEEN IMPLEMENTED
Geodetski posnetek obstoječega stanja, projektiranje nove pregrade in izvedba del

THE SCOPE OF SERVICES AND DESCRIPTION OF THE WORKS
Sanacija porušenega jezu nekdanje elektrarne in izgradnja ribje steze v peskovnem izpustu.

COST AND SCHEDULE DEVELOPMENT
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo