MEŽA – SANACIJA JEZU NEKDANJE HIDROELEKTRARNE

LETO IZVEDBE
2001

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP

STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE
Geodetski posnetek obstoječega stanja, projektiranje nove pregrade in izvedba del

OBSEG STORITEV IN OPIS DEL
Sanacija porušenega jezu nekdanje elektrarne in izgradnja ribje steze v peskovnem izpustu.

STROŠKI IN USKLAJENOST TERMINOV
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo