SANACIJA LEVE BREŽINE DRAVE V NOVI VASI

DRAVA Nova vas – neposredno pod gostilno Palaska – sanacijski program po poplavah v novembru 2012

LETO IZVEDBE
2013

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP in DEM

STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE
Izdelava programa sanacije in izvedba del na terenu

OBSEG STORITEV IN OPIS DEL
Po poplavi novembra 2012 je Drava poškodovala velik del leve brežine tik pod jezom Markovci. Sanacija je bila izvedena z zasipom zajed in zavarovanjem brežine z žičnimi gabioni in s kamnom lomljencem.

STROŠKI IN USKLAJENOST TERMINOV
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo