REHABILITATION OF DRAVA RIVER BANK IN NOVA VAS

DRAVA Nova vas – neposredno pod gostilno Palaska – sanacijski program po poplavah v novembru 2012

IMPLEMENTED IN
2013

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP in DEM

SERVICES AND SERVICE AREAS WITH REFERENCE TO THE SERVICES THAT HAVE BEEN IMPLEMENTED
Izdelava programa sanacije in izvedba del na terenu

THE SCOPE OF SERVICES AND DESCRIPTION OF THE WORKS
Po poplavi novembra 2012 je Drava poškodovala velik del leve brežine tik pod jezom Markovci. Sanacija je bila izvedena z zasipom zajed in zavarovanjem brežine z žičnimi gabioni in s kamnom lomljencem.

COST AND SCHEDULE DEVELOPMENT
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo