SOPOČNICA – GRAVEL BARRIER IN LOŠKA GORA

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP-ARSO

SERVICES AND SERVICE AREAS WITH REFERENCE TO THE SERVICES THAT HAVE BEEN IMPLEMENTED
Geodetska meritev in izdelava vseh faz projekta.

THE SCOPE OF SERVICES AND DESCRIPTION OF THE WORKS
Projektiranje pregrade za zadrževanje proda in plavin. Pregrada je zasnovana kot stopničasti prag s stalno ojezeritvijo. Uporabljen je lokalni kamen. Ob pregradi je razgledna ploščad s prikazom raznolikosti pohorskih kamnin.

COST AND SCHEDULE DEVELOPMENT
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo