Projekti v izvajanju

7. Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A

Izvajanje del v letu 2022 in 2023. Pogodbena dela po FIDIC pogodbenih določilih (Rumena knjiga)  izvajajo tri podjetja v partnerski pogodbi in sicer: podjetje Hidrotehnik d.o.o. kot vodilni partner, CVP d.o.o. Ljubljana kot partner in VGP DRAVA Ptuj kot  partner. Naročnik del:  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica […]

7. Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A Read More »

6. Izgradnja razbremenilnika od Framskega potoka do Kamenišnice in ureditev struge Kamenišnice

Izvajanje del v letu 2022 in 2023. Pogodbena dela po FIDIC pogodbenih določilih (Rumena knjiga)  izvajata  VGP DRAVA Ptuj d.o.o. kot vodilni partner in POMGRAD d.d. kot partner na/po pogodbi. Naročnik del:  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje Predmet del javnega naročila so protipoplavne ureditve

6. Izgradnja razbremenilnika od Framskega potoka do Kamenišnice in ureditev struge Kamenišnice Read More »

5. Izvedba projekta Drava – Natura 2000, reka za prihodnost

Izvajanje del v letu 2022 in 2023. Pogodbena dela po FIDIC pogodbenih določilih (Rdeča knjiga) izvaja naše podjetje  VGP Drava Ptuj d.o.o. .   Naročnik del:  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje Projekt je predmet javnega naročila in zajema na več lokacijah vzdolž Drave in

5. Izvedba projekta Drava – Natura 2000, reka za prihodnost Read More »

3. Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju reke/potoka Polskave

Izvajanje del v letu 2022 in 2023. Pogodbena dela izvaja po FIDIC pogodbenih določilih (Rumena knjiga), naše podjetje VGP Drava Ptuj d.o.o.. Naročnik del:  Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju Projekt je predmet javnega naročila in zajema projektiranje, dobavo opreme ter izvedbo del na projektu, za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju

3. Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju reke/potoka Polskave Read More »

2. Zagotovitev poplavne varnosti porečja reke Drave – Območje ptujske Drave

Izvajanje del v letu 2022 in 2023. Pogodbena dela izvaja po FIDIC pogodbenih določilih (Rumena knjiga), naše podjetje VGP Drava Ptuj d.o.o.. Naročnik del:  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcije za vode, Mariborska cesta  88, Celje Projekt je predmet javnega naročila in zajema projektiranje, dobavo opreme ter izvedbo del na projektu, za zagotovitev

2. Zagotovitev poplavne varnosti porečja reke Drave – Območje ptujske Drave Read More »

1. Izgradnja centra za ravnanje z odpadki na Hrvaškem – CGO BIKARAC, v Šibeniku

Center za ravnanje z odpadki v Šibeniku na Hrvaškem – CGO Bikarac (Centar za gospodarenje otpadom Bikarac), je trenutno največji regijski center za ravnanje z odpadki na Hrvaškem. Izgradnja samega Centra za ravnanje z odpadki – Projekt Bikarac, je strateškega pomena ne le za šibeniško-kninsko županijo, temveč tudi za celotno Republiko Hrvaško. Naše podjetje VGP

1. Izgradnja centra za ravnanje z odpadki na Hrvaškem – CGO BIKARAC, v Šibeniku Read More »

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo