1. Izgradnja centra za ravnanje z odpadki na Hrvaškem – CGO BIKARAC, v Šibeniku
07.07.2023

Center za ravnanje z odpadki v Šibeniku na Hrvaškem – CGO Bikarac (Centar za gospodarenje otpadom Bikarac), je trenutno največji regijski center za ravnanje z odpadki na Hrvaškem.
Izgradnja samega Centra za ravnanje z odpadki – Projekt Bikarac, je strateškega pomena ne le za šibeniško-kninsko županijo, temveč tudi za celotno Republiko Hrvaško.

Naše podjetje VGP DRAVA Ptuj d.o.o. je eno od treh partnerskih podjetij konzorcija (zraven Pomgrad d.d. in GH Holding d.d..), ki izvaja dela po 26,5 miljonov evrov vredni pogodbi (brez DDV), za projektiranje in izgradnjo MBO postrojenja (mehansko biološka obdelava odpadkov) in spremljajočih objektov Cenrta za ravnanje z odpadki za mesto Šibenik z okolico. Pogodba je bila podpisana z naročnikom komunalnim podjetjem BIKARAC d.o.o. iz Šibenika.

Z večinskim finančnim deležem se projekt sofinancira iz Kohezijskega sklada Evropske unije, ostalo pa iz nacionalnih skladov republike Hrvaške.
Dela vključujejo gradnjo sodobnega obrata za mehansko in biološko obdelavo odpadkov, katerega končni produkti bodo reciklati in energenti, ki se lahko ponovno uporabijo.

Zraven objekta mehanske obdelave – sortirnica odpadkov, v katerem je stacionirana sortirna linija za obdelavo in predelavo odpadkov, gradnja vključuje tudi kompostarno.

V Kompostarni potekata ločeno dva tehnološko – biološka procesa stabilizacije:
– stabilizacija t.i. težke frakcije, izločene na sortirni liniji iz mešano kumonalnih odpadkov (MKO), pred nadalnjim odlaganje stabilata na deponiji odpadkov.
– stabilizacija bioloških odpadkov iz katerih se na koncu tehnološkega postopka pridobi kompost.

Ob glavnem objektu sortirnice in kompostarne, spadajo v kompleks Projekta CGO Bikarac še ostali spremljajoči pokriti objekti (za zbiranje, sprejemanje in odlaganje odpadkov, materiala), zunanje asfaltirane odlagalne površine in površine za naknadno zorenje materiala, biofilter, prašni filter, servisna cesta, trafo postaja, novo izgrajeno deponijsko polje oz. odlagališče za odlaganje stabiliziranega materiala.
Zraven navedenih objektov pa spada v Projektno celoto še vsa stacionarna in mobilna tehnološka oprema, s katero se izvajajo delovni procesi v sortirnici, kompostarni, spremljajočih objektih in zunanjih površinah ter na deponiji.

VGP DRAVA Ptuj d.o.o. ima po partnerski pogodbi zavezo, da izdela v celoti tehnološki načrt za obdelavo, predelavo in deponiranje odpadkov, vključno z večinsko dobavo in montažo procesne tehnološke opreme sortirnice in kompostarne ter delno izvedbo tehnoloških strojnih in elektro instalacij. Za vse navedene tehnološke procese sortirnice in kompostarne smo izdobavili potrebno mobilno tehnološko opremo – mobilne stroje, brez katerih delovni proces ne more potekati.
Vzajemno pa sodelujemo še z ostalima partnerjema pri izpolnjevanju njunih pogodbenih obvez – izvedbi posameznih sklopov del ali faz gradnje.
Uspešno smo izvedli tudi Poskusno obratovanje celotnega centra za ravnanje z odpadki.

Vrednost pogodbenih del VGP DRAVA Ptuj d.o.o. znaša 8.705.000,00 eur (brez DDV).

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo