Razvedanje

1. Kaj je lesena kašta in jezbica?

V vodarski stroki imenujemo enega od ukrepov za  zavarovanje brežin vodotokov, “izvedba lesenih kašt in jezbic”. Ukrep se lahko v praksi izvaja preventivno, če se na posameznem odseku vodotoka prognozira negativni vpliv močnega in povečanega vodnega toka na določen predel brežine ali pa se ukrep izvede po že narejenem naravnem škodnem delovanju naraslih voda na …

1. Kaj je lesena kašta in jezbica? Read More »

Scroll to Top