TROBELJŠČICA – USEDALNIK GORVODNO OD MOSTU PRI RŽENU

Vzdrževalna dela na vodotokih Mislinja, Gmajnica in Trobeljščica: Trobeljščica – usedalnik gorvodno od mostu pri Rženu

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MO Slovenj Gradec

Scroll to Top