MISLINJA – VZDRŽEVALNA DELA V OBMOČJU PRAGU V NASELJU BRDA

Vzdrževalna dela na vodotokih Mislinja, Gmajnica in Trobeljščica: Mislinja – vzdrževalna dela v območju pragu v naselju Brda

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MO Slovenj Gradec

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo