MISLINJA – MAINTENANCE WORK IN THE AREA OF THRESHOLD IN THE VILLAGE OF BRDA

Vzdrževalna dela na vodotokih Mislinja, Gmajnica in Trobeljščica: Mislinja – vzdrževalna dela v območju pragu v naselju Brda

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MO Slovenj Gradec

Scroll to Top