TROBELJŠČICA – SETTLER UPSTREAM FROM THE BRIDGE AT RŽEN

Vzdrževalna dela na vodotokih Mislinja, Gmajnica in Trobeljščica: Trobeljščica – usedalnik gorvodno od mostu pri Rženu

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MO Slovenj Gradec

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo