TROBELJŠČICA – SETTLER UPSTREAM FROM THE BRIDGE AT RŽEN

Vzdrževalna dela na vodotokih Mislinja, Gmajnica in Trobeljščica: Trobeljščica – usedalnik gorvodno od mostu pri Rženu

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MO Slovenj Gradec

Scroll to Top